Category

ایمیل مارکتینگ

13 نکته درباره ایمیل مارکتینگ

By | ایمیل مارکتینگ

13 نکته درباره ایمیل مارکتینگ

ارسال ایمیل تبلیغاتی یا ایمیل مارکتینگ یکی از بهترین راههای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی است و همچنین ایمیل مارکتینگ نسبت به روشهای سنتی بازاریابی 20 برابر اثربخش تر است .اما برایموفقیت در استراتژی ایمیل مارکتینگ باید 13 نکته را رعایت کنیم: Read More

ایمیل مارکتینگ چیست؟

By | ایمیل مارکتینگ

ارسال ایمیل به مشتریان فعلی و مشتریان سابق و هر کس دیگری که خودش ایمیل خود را از یک راه مشخص به ما داده است، ایمیل مارکتینگ نامیده می شود.ایمیل مارکتینگ می تواند با هدف فروش، برقراری ارتباط با مشتری برای فروشهای آینده، حفظ مشتری و وفادار کردن وی و مواردی اینچنین انجام شود.

Read More